תסמונת אספרגר על פי ה-DSM-IV

ראשי >מאמרים / מן העתונות>מאמרים>תסמונת אספרגר על פי ה-DSM-IV
קריטריון דיאגנוסטי עבור 299.80 תסמונת אספרגר מתוך: DSM IV
 
 1. ליקוי איכותני במגעים חברתיים, הבאים לידי ביטוי ע"י לפחות שנים מהתיאורים הבאים:
  1. ליקויים נכרים בשימוש בהתנהגויות מורכבות ולא מילוליות כגון: קשר עין, הבעות פנים, תנוחות גוף, ומחוות שנועדו לווסת מגעים חברתיים. (אינטראקציות).
  2. כישלון בפיתוח יחסי עמיתים תואמי רמת התפתחות מצופה.
  3. היעדר ניסיון ספונטאני להתחלק עם אחרים בהנאה, ובתחומי עניין, או בהישגים. (למשל, ע"י אי הצגת תחומי ההתעניינות בפני אנשים אחרים).
  4. היעדר בטויי הדדיות חברתית או רגשית.

 2. תבניות של דרכי התנהגות, תחומי עניין, ופעולות המאופיינות בחזרות וסטריאוטיפים נוקשים, הבאים לידי ביטוי ע"י לפחות אחד מתוך הרשימה הבאה:
  1. עיסוק יתר בתבנית  סטריאוטיפית אחת או יותר בתחומי עניין ספציפי החורג מהנורמה בעוצמת העיסוק בו או בהתמקדות סביבו. 
  2. היצמדות בלתי גמישה באופן בולט  לרוטינות או טקסים (ריטואלים)  ייחודיים.
  3. תנועות גופניות חזרתיות וסטריאוטיפיות (לדוגמה: נפנוף ידיים או אצבעות, או תנועות מורכבות של כל הגוף). 
  4. עיסוק יתר מתמיד בעצמים ובחלקיהם.

 3. ההפרעה גורמת ליקויים קליניים בולטים בתחומי תפקוד חברתיים, תעסוקתיים ותחומים חשובים נוספים.

 4. אין איחור קליני משמעותי בשפה (כגון: שימוש במילים בודדות בגיל שנתיים, מילות קישור בגיל שלוש).

 5. אין איחור קליני משמעותי בהתפתחות הקוגניציה או בהתפתחות תואמת גיל במיומנויות סיוע-עצמי, התנהגות מסתגלת (למעט מגעים חברתיים) וסקרנות סביבתית בילדות.

 6. התסמינים אינם חופפים הפרעה אחרת בתחום ה-PDD או סכיזופרניה.
קריטריון דיאגנוסטי עבור 299.80 תסמונת אספרגר מתוך: DSM IV
 
 1. ליקוי איכותני במגעים חברתיים, הבאים לידי ביטוי ע"י לפחות שנים מהתיאורים הבאים:
  1. ליקויים נכרים בשימוש בהתנהגויות מורכבות ולא מילוליות כגון: קשר עין, הבעות פנים, תנוחות גוף, ומחוות שנועדו לווסת מגעים חברתיים. (אינטראקציות).
  2. כישלון בפיתוח יחסי עמיתים תואמי רמת התפתחות מצופה.
  3. היעדר ניסיון ספונטאני להתחלק עם אחרים בהנאה, ובתחומי עניין, או בהישגים. (למשל, ע"י אי הצגת תחומי ההתעניינות בפני אנשים אחרים).
  4. היעדר בטויי הדדיות חברתית או רגשית.

 2. תבניות של דרכי התנהגות, תחומי עניין, ופעולות המאופיינות בחזרות וסטריאוטיפים נוקשים, הבאים לידי ביטוי ע"י לפחות אחד מתוך הרשימה הבאה:
  1. עיסוק יתר בתבנית  סטריאוטיפית אחת או יותר בתחומי עניין ספציפי החורג מהנורמה בעוצמת העיסוק בו או בהתמקדות סביבו. 
  2. היצמדות בלתי גמישה באופן בולט  לרוטינות או טקסים (ריטואלים)  ייחודיים.
  3. תנועות גופניות חזרתיות וסטריאוטיפיות (לדוגמה: נפנוף ידיים או אצבעות, או תנועות מורכבות של כל הגוף). 
  4. עיסוק יתר מתמיד בעצמים ובחלקיהם.

 3. ההפרעה גורמת ליקויים קליניים בולטים בתחומי תפקוד חברתיים, תעסוקתיים ותחומים חשובים נוספים.

 4. אין איחור קליני משמעותי בשפה (כגון: שימוש במילים בודדות בגיל שנתיים, מילות קישור בגיל שלוש).

 5. אין איחור קליני משמעותי בהתפתחות הקוגניציה או בהתפתחות תואמת גיל במיומנויות סיוע-עצמי, התנהגות מסתגלת (למעט מגעים חברתיים) וסקרנות סביבתית בילדות.

 6. התסמינים אינם חופפים הפרעה אחרת בתחום ה-PDD או סכיזופרניה.