מבזקים

שאלונים לצבא

ראשי >הודעות>שאלונים לצבא
שאלונים לצבא
 
הצבא מפתח כעת  מודל לשילוב חיילים עם אספרגר בצבא. לצורך זה הם מבקשים תשובות לשני השאלונים המצורפים בזה. לשאלון למאובחני אספרגר ששרתו בצה"ל הקש כאן. לשאלון להורי המועמד לשירות ביטחון הקש כאן.
שאלונים לצבא
 
הצבא מפתח כעת  מודל לשילוב חיילים עם אספרגר בצבא. לצורך זה הם מבקשים תשובות לשני השאלונים המצורפים בזה. לשאלון למאובחני אספרגר ששרתו בצה"ל הקש כאן. לשאלון להורי המועמד לשירות ביטחון הקש כאן.