מבזקים

דוחות פעילות פרויקט תעסוקה

דוחות פעילות של פרויקט התעסוקה של עמותת אפי - אספרגר ישראל
דוחות פעילות של פרויקט התעסוקה של עמותת אפי - אספרגר ישראל