מבזקים

טיפ חשוב אם יש לכם בת או נכדה עם אספרגר

ראשי >סיפורים אישיים>טיפ חשוב אם יש לכם בת או נכדה עם אספרגר

להלן תשובה לשאלה הנפוצה - מדוע כל כך קשה לאבחן בנות עם תסמונת אספרגר.

הסטטיסטיקה מראה שהסבירות לאבחן בנים גדולה פי עשר מן הסבירות לאבחן בנות מפני שתסמונת אספרגר באה לידי ביטוי בצורה שונה אצל בנות. בעוד שאצל בנים יש סבירות גדולה יותר למצוא מקרים קלאסיים של התסמונת - "לפי הספר", הבנות משתלבות טוב יותר.

להלן ארבעה מאפיינים קלאסיים של תסמונת אספרגר במקביל להבדלים שנמצאים אצל בנות:

בעיות של תקשורת חברתית הן מאפיינים מרכזיים של תסמונת אספרגר. בנות לא מניחות לזה למנוע מהן להשתלב ולהתחבר באותה מידה כמו בנים. בנות הן מטבען יותר חברותיות.

קיבעון וחוסר גמישות מחשבתית יכולים לגרום לבנים עם אספרגר בעיות התנהגות רציניות. באשר לבנות, סביר יותר שהן יתאימו את עצמן לרוב המצבים.

התעניינות אובססיבית נפוצה במידה רבה אצל בנים עם אספרגר. גם אצל בנות קיימת התעניינות אובססיבית אולם בנות נוטות להיות אובססיביות לגבי תחומים צפויים כמו סוסים או ציור בעוד שבנים אובססיביים לגבי תחומי עניין פחות צפויים כמו לוחות זמנים של רכבות או שעוני כיס.

עושה רושם שבנים עם אספרגר הולכים לאיבוד כאשר הם מוקפים בקבוצה של בני גילם. בנות משתמשות באינסטינקטים טבעיים על מנת להשתלב בחבורה.

בנות קולטות מהר יותר קודים של התנהגות מהאחרים בעוד שלבנים אין מושג לגבי קודים של לבוש וגינוני התנהגות (מנייריזמים) אופייניים.

אלו הן רק ארבע סיבות שמסבירות מדוע בנות חומקות מן הרדאר. יש גם סיבות אחרות.

וכשבנות מאובחנות סביר יותר שהן יקבלו וישתתפו באופן פעיל במפגשים טיפוליים שעוסקים ברגשות שעולים כתוצאה מן האבחון.

סביר יותר שבנות ישפרו מיומנויות הודות לטיפולים והודות להבדלים כלליים באופן שבו תסמונת האספרגר משפיעה עליהן.

אתר שבו אפשר לקבל מידע נוסף על בנות עם אספרגר.

http://www/parentingaspergerscommunity.com/public/1837.cfm

לתמיכה בבנות עם אספרגר

דייב אנגל

להלן תשובה לשאלה הנפוצה - מדוע כל כך קשה לאבחן בנות עם תסמונת אספרגר.

הסטטיסטיקה מראה שהסבירות לאבחן בנים גדולה פי עשר מן הסבירות לאבחן בנות מפני שתסמונת אספרגר באה לידי ביטוי בצורה שונה אצל בנות. בעוד שאצל בנים יש סבירות גדולה יותר למצוא מקרים קלאסיים של התסמונת - "לפי הספר", הבנות משתלבות טוב יותר.

להלן ארבעה מאפיינים קלאסיים של תסמונת אספרגר במקביל להבדלים שנמצאים אצל בנות:

בעיות של תקשורת חברתית הן מאפיינים מרכזיים של תסמונת אספרגר. בנות לא מניחות לזה למנוע מהן להשתלב ולהתחבר באותה מידה כמו בנים. בנות הן מטבען יותר חברותיות.

קיבעון וחוסר גמישות מחשבתית יכולים לגרום לבנים עם אספרגר בעיות התנהגות רציניות. באשר לבנות, סביר יותר שהן יתאימו את עצמן לרוב המצבים.

התעניינות אובססיבית נפוצה במידה רבה אצל בנים עם אספרגר. גם אצל בנות קיימת התעניינות אובססיבית אולם בנות נוטות להיות אובססיביות לגבי תחומים צפויים כמו סוסים או ציור בעוד שבנים אובססיביים לגבי תחומי עניין פחות צפויים כמו לוחות זמנים של רכבות או שעוני כיס.

עושה רושם שבנים עם אספרגר הולכים לאיבוד כאשר הם מוקפים בקבוצה של בני גילם. בנות משתמשות באינסטינקטים טבעיים על מנת להשתלב בחבורה.

בנות קולטות מהר יותר קודים של התנהגות מהאחרים בעוד שלבנים אין מושג לגבי קודים של לבוש וגינוני התנהגות (מנייריזמים) אופייניים.

אלו הן רק ארבע סיבות שמסבירות מדוע בנות חומקות מן הרדאר. יש גם סיבות אחרות.

וכשבנות מאובחנות סביר יותר שהן יקבלו וישתתפו באופן פעיל במפגשים טיפוליים שעוסקים ברגשות שעולים כתוצאה מן האבחון.

סביר יותר שבנות ישפרו מיומנויות הודות לטיפולים והודות להבדלים כלליים באופן שבו תסמונת האספרגר משפיעה עליהן.

אתר שבו אפשר לקבל מידע נוסף על בנות עם אספרגר.

http://www/parentingaspergerscommunity.com/public/1837.cfm

לתמיכה בבנות עם אספרגר

דייב אנגל