מבזקים

גנים

מאת: עמותת אפי - אספרגר ישראל 
 
השתלבותם המוצלחת של ילדים עם תסמונת אספרגר במערכת החינוך תלויה ביכולתה של המערכת לספק את התמיכה הייחודית והאינטנסיבית לילדים. כשזו ניתנת, אין בדרך כלל כל מניעה שהילד ישתלב במסגרת חינוך רגילה לחלוטין, אולם הדגש הוא על הייחודיות של התמיכה ועל האינטנסיביות שלה:
 
ייחודיות  התמיכה הנדרשת לילדים עם אספרגר מותאמת לאופי המיוחד של הלקות, והיא שונה בהיבטים מרכזיים שלה מזו הנדרשת לאוכלוסיות אחרות. חשוב במיוחד ההבדל מאוטיזם קלאסי (אוטיזם בתפקוד נמוך) שמצוי גם הוא בקשת התסמונות הקרויה PDD, אולם ההבדלים הכמותיים והאיכותיים בין הלקויות מחייבים אסטרטגיות טיפול, ובעיקר יישומים שלהן, שהם שונים בתכלית. ההבדלים באופי התמיכה שונים גם מלקויות אחרות, כגון לקויות למידה, לקויות שפה, ואחרות. העדפת הערוץ החזותי על ערוצים תחושתיים אחרים לשם יצירת קשר אפקטיבי, והסבר קוגניטיבי של רגשות וסיטואציות חברתיות הם שתי דוגמאות לייחודיות הנדרשת בעבודה עם ילדי אספרגר.
 
אינטנסיביות התמיכה צריכה לכלול התאמות מסוימות בסביבת הלמידה של הילד, בדרך בה פונים אליו המורים השונים ויוצרים עמו תקשורת, בסוג התיווך הדרוש בינו לבין בני גילו בשעות בלמידה, בשעות הפעילות החברתית ובהפסקות.
מאת: עמותת אפי - אספרגר ישראל 
 
השתלבותם המוצלחת של ילדים עם תסמונת אספרגר במערכת החינוך תלויה ביכולתה של המערכת לספק את התמיכה הייחודית והאינטנסיבית לילדים. כשזו ניתנת, אין בדרך כלל כל מניעה שהילד ישתלב במסגרת חינוך רגילה לחלוטין, אולם הדגש הוא על הייחודיות של התמיכה ועל האינטנסיביות שלה:
 
ייחודיות  התמיכה הנדרשת לילדים עם אספרגר מותאמת לאופי המיוחד של הלקות, והיא שונה בהיבטים מרכזיים שלה מזו הנדרשת לאוכלוסיות אחרות. חשוב במיוחד ההבדל מאוטיזם קלאסי (אוטיזם בתפקוד נמוך) שמצוי גם הוא בקשת התסמונות הקרויה PDD, אולם ההבדלים הכמותיים והאיכותיים בין הלקויות מחייבים אסטרטגיות טיפול, ובעיקר יישומים שלהן, שהם שונים בתכלית. ההבדלים באופי התמיכה שונים גם מלקויות אחרות, כגון לקויות למידה, לקויות שפה, ואחרות. העדפת הערוץ החזותי על ערוצים תחושתיים אחרים לשם יצירת קשר אפקטיבי, והסבר קוגניטיבי של רגשות וסיטואציות חברתיות הם שתי דוגמאות לייחודיות הנדרשת בעבודה עם ילדי אספרגר.
 
אינטנסיביות התמיכה צריכה לכלול התאמות מסוימות בסביבת הלמידה של הילד, בדרך בה פונים אליו המורים השונים ויוצרים עמו תקשורת, בסוג התיווך הדרוש בינו לבין בני גילו בשעות בלמידה, בשעות הפעילות החברתית ובהפסקות.