חברות בעמותת אפי - אספרגר ישראל - 2017

ראשי >חברות בעמותה
החברות בעמותת אפי - אספרגר ישראל מתחדשת אחת לשנה. דמי החבר הינם 250 ש"ח. 
 
החברות בעמותה מקנה:
 • הנחה בשירותים שהעמותה מפעילה או שותפה בהם (כיום: פרויקט התעסוקה).
 • הנחה באירועים וכנסים
 • זכות הצבעה בישיבות העמותה
 • עדיפות בטיפול בפניות שונות, הן במרכז המידע והן בליווי ותמיכה באנשים עם התסמונת ובני משפחותיהם.
הרשמה אלקטרונית (גם חברים ותיקים מתבקשים למלא את טופס הפרטים האישיים):
 הרשמה בדואר:
 1. יש לקרוא את תקנון העמותה 
 2. יש למלא את  טופס הפרטים האישיים או להדפיס את הטופס מכאן ולמלאו בכתב יד.
 3. יש לשלוח המחאה (ניתן גם במזומן) ע"ס 250 ש"ח לפקודת: עמותת אפי - אספרגר ישראל בצירוף טופס הפרטים האישיים מלא (במידה ומולא טופס אלקטרוני אין צורך לשלוח אותו בדואר) לכתובת: דיזינגוף 253, ת.ד. 6757, מיקוד: 61067, תל אביב.
 
ניתן לקבל סיוע בנושאי ההרשמה האלקטרונית בפניה לכתובת: effie.site@gmail.com
החברות בעמותת אפי - אספרגר ישראל מתחדשת אחת לשנה. דמי החבר הינם 250 ש"ח. 
 
החברות בעמותה מקנה:
 • הנחה בשירותים שהעמותה מפעילה או שותפה בהם (כיום: פרויקט התעסוקה).
 • הנחה באירועים וכנסים
 • זכות הצבעה בישיבות העמותה
 • עדיפות בטיפול בפניות שונות, הן במרכז המידע והן בליווי ותמיכה באנשים עם התסמונת ובני משפחותיהם.
הרשמה אלקטרונית (גם חברים ותיקים מתבקשים למלא את טופס הפרטים האישיים):
 הרשמה בדואר:
 1. יש לקרוא את תקנון העמותה 
 2. יש למלא את  טופס הפרטים האישיים או להדפיס את הטופס מכאן ולמלאו בכתב יד.
 3. יש לשלוח המחאה (ניתן גם במזומן) ע"ס 250 ש"ח לפקודת: עמותת אפי - אספרגר ישראל בצירוף טופס הפרטים האישיים מלא (במידה ומולא טופס אלקטרוני אין צורך לשלוח אותו בדואר) לכתובת: דיזינגוף 253, ת.ד. 6757, מיקוד: 61067, תל אביב.
 
ניתן לקבל סיוע בנושאי ההרשמה האלקטרונית בפניה לכתובת: effie.site@gmail.com