מבזקים

נייר עמדה לוועדה הבין משרדית לפיתוח שירותים לספקטרום האוטיסטי

ראשי >מי אנחנו>פעילות ציבורית וחקיקה
בימים אלה מתרחשים כמה מהלכים חשובים במדינת ישראל, חשוב ללמוד ולהבין את הנעשה ולהיות מעורבים.
  1. הצעת החוק לקידום ושילוב אנשים עם אוטיזם בקהילה עברה בכנסת בקריאה טרומית. במהלך שלושת החודשים הקרובים התחייבה הממשלה להביא הצעת חוק מקיפה וגדולה יותר שתכיל בתוכה את כלל הילדים עם הצרכים המיוחדים, כחלופה מקיפה יותר לחוק האוטיסטים.

  2. משרד הרווחה  הפיץ  דו"ח ביניים של הצוות הבין-משרדי לאסדרת הטיפול באוכלוסיית האנשים עם אוטיזם. הצוות קיבל לידיו נייר עמדה של עמותת אפי - אספרגר ישראל ונציגי העמותה אף הופיעו בפני הצוות. (יש לציין כי 2 עמותות בלבד הופיעו בפני הצוות).

  3. בימים אלה מופצת עצומה שאותה מובילים הורים ומטפלים לילדים עם אוטיזם ותועבר לכול חברי הכנסת.

חשוב לציין שהדעות הן על החוק והן על הדו"ח שנויות במחלוקת מאוד,הן קריטיות ומהותיות לקביעת עתיד הילדים עם האוטיזם ומשפחותיהם ולכן ,המלצתינו לקרוא בעיון רב את החומרים,לגבש דעה ולהשפיע.
בימים אלה מתרחשים כמה מהלכים חשובים במדינת ישראל, חשוב ללמוד ולהבין את הנעשה ולהיות מעורבים.
  1. הצעת החוק לקידום ושילוב אנשים עם אוטיזם בקהילה עברה בכנסת בקריאה טרומית. במהלך שלושת החודשים הקרובים התחייבה הממשלה להביא הצעת חוק מקיפה וגדולה יותר שתכיל בתוכה את כלל הילדים עם הצרכים המיוחדים, כחלופה מקיפה יותר לחוק האוטיסטים.

  2. משרד הרווחה  הפיץ  דו"ח ביניים של הצוות הבין-משרדי לאסדרת הטיפול באוכלוסיית האנשים עם אוטיזם. הצוות קיבל לידיו נייר עמדה של עמותת אפי - אספרגר ישראל ונציגי העמותה אף הופיעו בפני הצוות. (יש לציין כי 2 עמותות בלבד הופיעו בפני הצוות).

  3. בימים אלה מופצת עצומה שאותה מובילים הורים ומטפלים לילדים עם אוטיזם ותועבר לכול חברי הכנסת.

חשוב לציין שהדעות הן על החוק והן על הדו"ח שנויות במחלוקת מאוד,הן קריטיות ומהותיות לקביעת עתיד הילדים עם האוטיזם ומשפחותיהם ולכן ,המלצתינו לקרוא בעיון רב את החומרים,לגבש דעה ולהשפיע.