מבזקים

מסמכי העמותה

ראשי >מסמכי העמותה
 סוג המסמך  קישור לקריאה  תאריך עדכון
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות 2018 הקש כאן לצפייה 7.2018
 הדוח הכספי לשנת 2013  הקש כאן לצפייה  7.2014
 פרוטוקול האסיפה הכללית מה - 7.7.2014 הקישו כאן לצפייה  7.2014
 ניהול תיק תקין לשנת 2016 הקישו כאן לצפייה 4.2016
 אישור ניהול ספרים עד 2017 הקישו כאן לצפייה    4.2016
 אישור סעיף 46 עד 2018 הקישו כאן לצפייה  4.2016
 דוח הכספי לשנת 2014 הקישו כאן לצפייה  4.2016

 אישור ניהול תקין לעמותה לשנת 2017

הקישו כאן לצפיה 1.2017
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2016 הקישו כאן לצפיה 12.2016
פרוטוקול האסיפה הכללית | 2.8.2017 הקישו כאן לצפיה 2.8.2017
אישור לצורך ניקוי מס 24.9.2017 הקישו כאן לצפיה 1.10.2017
 סוג המסמך  קישור לקריאה  תאריך עדכון
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות 2018 הקש כאן לצפייה 7.2018
 הדוח הכספי לשנת 2013  הקש כאן לצפייה  7.2014
 פרוטוקול האסיפה הכללית מה - 7.7.2014 הקישו כאן לצפייה  7.2014
 ניהול תיק תקין לשנת 2016 הקישו כאן לצפייה 4.2016
 אישור ניהול ספרים עד 2017 הקישו כאן לצפייה    4.2016
 אישור סעיף 46 עד 2018 הקישו כאן לצפייה  4.2016
 דוח הכספי לשנת 2014 הקישו כאן לצפייה  4.2016

 אישור ניהול תקין לעמותה לשנת 2017

הקישו כאן לצפיה 1.2017
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2016 הקישו כאן לצפיה 12.2016
פרוטוקול האסיפה הכללית | 2.8.2017 הקישו כאן לצפיה 2.8.2017
אישור לצורך ניקוי מס 24.9.2017 הקישו כאן לצפיה 1.10.2017