במסגרת קורס לסטודנטים לרפואה בפקולטה לרפואה באונ’ ת”א, יתקיים פרויקט קהילתי
בשנת הלימודים תש”פ; 2020-2019 ,במהלכו ייפגשו סטודנטים עם מתמודדים עם מחלה
כרונית/לקות/נכות. הפרויקט מאפשר יצירת קשרים אישיים הדדיים של למידה, נתינה והעצמה.
הפרויקט מהווה חשיפה ממקור ראשון וחווייתי עם מציאות החיים עם מחלה כרונית/לקות/ נכות:
להכיר את האדם מאחורי ההתמודדות, ולהבין את השפעת החולי/מוגבלות על פעילויות היומיום, על
חיי המשפחה ועל החיים החברתיים.
פרויקט ‘ללמוד ממטופלים’ – בין הסטודנט/ית למשתתף/ת יהיו 5 מפגשים )מפגש אחד מהם עם בן/ת
משפחה(, המבקשים להקיף היבטים שונים בחייו/ה )למשל, מפגש עם המערכת
הרפואית/הטיפולית/החינוכית(. הפרויקט יתקיים במסגרת קורס של שנה ב’ במסלול ה 6 שנתי.
יתחיל בפברואר.
אנו מאמינים שהמשתתפים יכולים ללמד את הסטודנטים רבות, ולתרום לדמות הרופא בעתיד.
ממשובי הסטודנטים אנו לומדים על הערך הרב של המפגש עם המשתתפים, ועל תרומתם
המשמעותית ללמידה על התמודדות עם מחלה כרונית/לקות/נכות.
כל המעוניינים להצטרף לפרויקט, הנכונים לחלוק ולשתף סטדונטים בהתמודדותם – ניתן לפנות
ישירות לרכזת הפרויקט. פרטים מצורפים מטה.
תודה מראש על היענותכם,
ד”ר אורית קרניאלי-מילר – ראש החוג
מיכל ברוש – רכזת הפרויקטים
mikibrosh@gmail.com ,03-6408549
החוג לחינוך רפואי, הפקולטה לרפואה, אונ’ ת”א