עמותת אפי – אספרגר : מדיניות פרטיות 

כללי

הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר. 

עמותת אפי – אספרגר ישראל (ע”ר 580384675) (להלן: “העמותה“) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה  www.asperger.org.il(להלן: “האתר“).

תוכן האתר מיועד לנשים וגברים כאחד. ניסוח מדיניות הפרטיות בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד ותנאים אלה יחולו על כל משתמשי האתר. 

בעמוד זה נתאר בפניכם את מדיניות העמותה בנוגע לאיסוף, שימוש וחשיפה של מידע אישי שהעמותה מקבלת כאשר גולש באתר (להלן: “המשתמש“) נכנס לאתר ועושה שימוש בכלים שמציע האתר. מדיניות זו מלמדת מה המידע שאנו אוספים, מה אנו עושים עם המידע, עם מי אנחנו משתפים אותו וכן היבטים נלווים נוספים.

גלישה באתר, מילוי בקשת ההצטרפות לעמותה ושליחת הטופס, התקשרות בהסכמים עם העמותה, שימוש בכלים שבאתר ומסירת מידע באתר, כל אחד לחוד ו/או כולם ביחד, פירושם מתן הסכמתך למדיניות פרטיות זו. 

אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

מדיניות הפרטיות עשויה להתעדכן מעת לעת ולכן מומלץ לחזור ולעיין בה בכל כניסה מחודשת לאתר.

 

מסירת פרטים

לשם התקשרות עמנו אתה נדרש למסור פרטים אודותיך. לפיכך, בעת יצירת קשר עימנו (בטפסים המקוונים באתר או בטפסים ידניים) נבקשך למסור פרטי חובה כדוגמת שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא”ל ולציין את נושא הפנייה. ניתן להוסיף במלל חופשי פרטים נוספים לתוכן הפנייה. לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למסור לנו את הפרטים המצוינים לעיל, אך אם תבחר שלא למסור אותם או שהפרטים שיימסרו יהיו לא מעודכנים, חלקיים או שגויים לא נוכל ליצור איתך קשר או להשיב לפנייתך. בהתאם לתוכן הפנייה יתכן שנבקש ממך למסור פרטים נוספים על מנת לאפשר את ביצועו של שירות אותו מספקת העמותה. 

 

איסוף המידע ומטרות השימוש בו

המידע אותו אתה מוסר לנו באמצעות מילוי פרטים באתר, באמצעות טפסים מקוונים ו/או באמצעות טפסים ידניים נועד למטרה אחת בלבד והיא לספק לך את השירות המבוקש על ידך. המידע שאתה בוחר למסור לנו נועד לתמוך בפעילותה השוטפת של העמותה מולך, מאפשר התאמה אישית של השירות הניתן לך, יצירת קשר וקבלת משובים. העמותה עשויה לאסוף גם מידע סטטיסטי אודות הגולשים באתר לצורך שיפור השירותים שמעניקה העמותה לפונים אליה. 

 

מדיניות קוקיות (Cookies)

כנהוג באתרים רבים, העמותה משתמשת ב Cookies -(קוקיות) לצורך שיפור חווית הגלישה שלך באתר. Cookie הוא קובץ טקסט קטן, הנשמר לפרק זמן מוגבל על המחשב או המכשיר הסלולרי באמצעותם אתה גולש באתר, ובו פרטים המאפשרים להבחין בין המשתמשים השונים באתר ולהתאים את האתר להעדפותיהם האישיות. כמו כן ה – Cookie מסייע באיסוף מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ואודות הגולשים בו. סוג מידע סטטיסטי שהעמותה עשויה לאסוף באמצעות ה – Cookies נוגע לעמודי האתר שנצפו, השירותים שעניינו את הגולשים וכתובות האינטרנט (IP) שמהן בוצעו פניות לאתר. 

 

עם מי אנו משתפים את המידע?

העמותה עשויה לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות העובדים עמנו ו/או מספקים שירותים מטעמנו בארץ ובחו”ל לצורך תמיכה בתפעול האתר ושיפורו. כך, מידע הנמסר לנו מאוחסן בשרתי ענן הממוקמים מחוץ לישראל. ספקי שירותי הענן אינם רשאים לשתף או להשתמש בעצמם במידע זה. בעצם רישומך לאתר ו/או במסירת פרטים אלינו הנך מסכים מפורשות לאחסנת המידע אודותיך בשרתים מחוץ לישראל.

 העמותה משתפת מידע עם צדדים שלישיים רק ככל ששיתוף זה נדרש על מנת לספק את השירותים המוצעים על ידה. העמותה לא תמסור את המידע האישי שלך לצד שלישי מבלי לקבל את הסכמתך מראש ובכתב.

 

ציות לחוק

העמותה פועלת בכפוף להוראות החוק ועל כן ייתכן והיא תידרש לחשוף מידע במקרים כדוגמת אלה המפורטים להלן: הגיעו לידיעתה פרטים אודות אנשים המאיימים לגרום נזק או לפגוע באחרים; בכל מקרה של ברור תלונה, מחלוקת, תביעה, הליך משפטי, קבלת צו שיפוטי המורה לעמותה למסור מידע שנאסף וכן במקרים של התנהגות בלתי הולמת ופעולות בניגוד לדין.

אנחנו נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או התוכן הדיגיטאלי של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין או בפעולות מפרות חוק.  

 

אבטחת מידע

העמותה מפעילה כלים ונהלים עדכניים לאבטחת מידע על מנת להגן על המידע האישי הנמסר על ידי הפונים לעמותה והמשתמשים באתר. מדיניות אבטחת המידע אותה מיישמת העמותה נועדה למנוע שימוש לא מורשה במידע הנאסף על ידי העמותה ולצמצם את הסיכון לחדירה בלתי מורשית למחשבי האתר והעמותה. יחד עם זאת, הכלים שמיישמת העמותה על מנת להקטין סיכונים אלה אינם יכולים לספק בטחון מוחלט. אם קיים בליבך חשש למסור מידע כלשהו לעמותה באמצעות המרשתת (האינטרנט) אנא המנע מכך. איננו מתחייבים כי מידע שיימסר לנו יהיה חסין לחלוטין מפני פגיעה וגישה בלתי מורשית.

ייתכן ובחלק מהמדינות בהן המידע מאוחסן בשירותי ענן רמות ההגנה על מידע אישי או מידע אחר אינן משתוות לרמת ההגנה הנהוגה בישראל.

 

שימוש של האתר על ידי ילדים

העמותה איננה מאפשרת רישום של ילדים מתחת לגיל 13 ותמנע ככל האפשר מאיסוף מידע מזהה אודותיהם. במקרה שתיווכח שילד מתחת לגיל 13 נרשם ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס שלו, אנא יידע אותנו מידית.

 

עיון, תיקון או עדכון של המידע שלך

אנו מאפשרים לך לעיין במידע שסיפקת במהלך הרישום ולשנות נתונים, אי דיוקים או שגיאות במידע. כדי

לבקש לעיין במידע או לתקן ולעדכן את המידע האישי שלך, צור עמנו קשר בכתובת – pniot.effie@asperger.org.il

אנו נשמור את המידע שלך כל עוד הרישום שלך פעיל או כפי שנדרש על מנת לספק לך שירותים. אם ברצונך למחוק את הרישום שלך ו/או לבקש שלא נשתמש במידע אודותיך, צור עמנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני המפורטת למעלה. אנו נשמור את המידע אודותיך ונשתמש בו לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו.

 

תקשורת והודעות

אנו עשויים לשלוח לך הודעות באמצעות הדוא”ל וכן הודעות SMS או הודעות אחרות אודותינו או אודות השירותים שלנו. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. תוכל להסיר את הפרטים האישיים שלך מרשימת התפוצה שלנו ולהפסיק לקבל מאתנו מסרים בעתיד, על ידי לחיצה על קישור ביטול המופיע בכל מסר שיישלח אליך מאיתנו או על ידי שליחת דוא”ל לכתובת pniot.effie@asperger.org.il 

 

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. במידה ויבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.

 

יצירת קשר

בכל שאלה, הבהרה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות יש לפנות ל:  pniot.effie@asperger.org.il

עודכן לאחרונה: דצמבר, 2021