הזמנה להשתתף במחקר: הפחתת לחץ (סטרס) של הורים לילדים המאובחנים עם הפרעה על רצף האוטיזם לפרטים לחץ כאן