הזמנה להשתתפות במחקר העוסק בשילוב 

קישור לפרטים לחץ כאן

סרטון הסברה על חשיבות המחקר ותרומתו

לסרטון לחץ כאן