1. הספר – הדור האבוד של האספרגר 
    בקרבנו חיים לא מעט מבוגרים שהינם אוטיסטים בתפקוד גבוה אשר לא אובחנו מעולם ככאלה – משום שקטגוריה אבחנתית זו כלל לא הייתה קיימת עד לשלהי המאה העשרים, תוארה בעיקר לגבי ילדים, וכמעט אינה נלמדת בתוכניות ההכשרה בתחום – כך שאף בפנותם לאנשי מקצוע הם מקבלים לרוב אבחנות שגויות או חלקיות (כמו הפרעות אישיות, דיכאון או חרדה). הספר דן בהיבטים שונים של בעיית תת-האבחון – כמו האופי החמקמק של האבחנה, בעיקר אצל נשים; כיצד ניתן לזהות מטופלים כאלה בקליניקה; אבחנות מבדלות שונות; היתרונות בקבלת האבחנה המתאימה; ועוד.
    הספר מציג את הקווים הפסיכולוגיים הכלליים המאפיינים אוטיסטים בתפקוד גבוה, עם דגש על חוויות ‘פנימיות’ של רגש, תפיסה, חשיבה ותחושה  – מעבר למאפיינים ה’חיצוניים’ שבמדריכי האבחון הרשמיים – בהתבסס על עדויות מהקליניקה ועל כתבים אוטוביוגרפיים של אוטיסטים. כן מוצגים האתגרים הפסיכולוגיים העיקריים שעמם הם מתמודדים בשלבי חיים שונים. מוצעת אף קונספציה מקורית להבנת תהליכי חשיבתם, המתייחסת לנטייתם לפיצול בין תהליכים ראשוניים ומשניים.
    הספר דן בקושי למצוא טיפול פסיכולוגי מתאים עבור אוכלוסייה זו (בטיפול דינמי קלאסי הם מתקשים בין השאר בביטוי רגשות מורכבים ובהתייחסות לסיבתיות ולרב-משמעות ובטיפול קוגניטיבי-התנהגותי קלאסי טמון קושי בנסיון ‘לנרמל’ אותם, מבלי לתת די ביטוי ולגיטימציה למכלול אישיותם). הספר מציע גישה טיפולית המתחשבת במאפייניהם הייחודים ובצרכיהם, שמטרתה לסייע להם להגיע ליותר הבנה, קבלה עצמית, ביטוי והגשמה. בספר מוצגים חמישה תיאורי מקרה הממחישים היבטים שונים של טיפולים שכאלה.
    הספר נועד לסייע לאוטיסטים ולמכריהם להתוודע למאפייניהם הפסיכולוגיים הקשורים לאוטיזם ולאנשי טיפול להבין ולספק מענה לפלח משמעותי של מטופלים שעד כה רובם נותרו חשׂוכי אבחנה וטיפול מתאימים.

    המחברת- שגית בלומרוזן-סלע היא פסיכולוגית קלינית וד”ר לספרות כללית והשוואתית. עובדת כמטפלת בקליניקה פרטית ובמרפאה ציבורית בירושלים. ספרה הקודם הפרעות אישיות בספרות הישראלית ראה אור בהוצאת רסלינג בשנת 2017.