לעמותת אפי אספרגר ישראל דרוש.ה  מתנדב.ת דובר.ת ערבית למרכז המידע והתמיכה של העמותה. הכישורים הנדרשים כוללים יכולת הקשבה גבוהה ואמפטיה. היכרות עם הספקטרום הגבוה של האוטיזם, יתרון.
ניתן לפנות לשמואלה במייל: effie.israel@asperger.org.il