שם

 כתובת

מספרי טלפון

 הערות  תאריך נכונות
ד”ר חגית נגר 0523218478
03-6972516
מנהלת מרכז האוטיזם “מראות”
התפתחות הילד
המרכז הרפואי תל אביב – איכילוב’,

אבחון ASD  קשיי תקשורת  באמצעות :
מבדק לילד –  / אדוס 2 , DSM5
שאלוני הורים-  CAST

2.2019
ד”ר דוד וילנסקי

davidvil@012.net.il
 052-3697935 רופא התפתחותי  7.2013
 ד”ר דענא מוהנד
damanoh@gmail.com
 050-7874638 נוירולוג ילדים, הדסה  7.2013
ד”ר דורית שמואלי
 052-2605530  נוירולוגית ילדים, קופ”ח כללית  7.2013