מיפגשים שיוצרים חיבורים הנו מיזם חברתי למציאת זוגיות משמעותית באמצעות  מתנדבים  טלפון 0524659596 . כתובת מייל :team@chiburim.co.il