החברות בעמותת אפי - אספרגר ישראל מתחדשת אחת לשנה. דמי החבר הינם 250 ש``ח.

החברות בעמותה מקנה:

  • הנחה בשירותים שהעמותה מפעילה או שותפה בהם (כיום: פרויקט התעסוקה).
  • הנחה באירועים וכנסים
  • זכות הצבעה בישיבות העמותה
  • עדיפות בטיפול בפניות שונות, הן במרכז המידע והן בליווי ותמיכה באנשים עם התסמונת ובני משפחותיהם.

הרשמה אלקטרונית (גם חברים ותיקים מתבקשים למלא את טופס הפרטים האישיים):

  1. יש לקרוא את תקנון העמותה
  2. יש למלא את  טופס הפרטים האישיים
  3. יש לשלם את דמי החבר באתר מאובטח 

 הרשמה בדואר:

  1. יש לקרוא את תקנון העמותה 
  2. יש למלא את  טופס הפרטים האישיים או להדפיס את הטופס מכאן ולמלאו בכתב יד.
  3. יש לשלוח המחאה (ניתן גם במזומן) ע”ס 250 ש”ח לפקודת: עמותת אפי – אספרגר ישראל בצירוף טופס הפרטים האישיים מלא (במידה ומולא טופס אלקטרוני אין צורך לשלוח אותו בדואר) לכתובת: דיזינגוף 253, ת.ד. 6757, מיקוד: 61067, תל אביב.
ניתן לקבל סיוע בנושאי ההרשמה האלקטרונית בפניה לכתובת: effie.site@asperger.org.il