• חשבון בנק העמותה

  תאריך עדכון
  05.2022

 • אישור ניהול תקין עד 31.12.22

  תאריך עדכון
  25.01.2022

 • אישורי ניהול ספרים ופטור מנכוי מס במקור בתוקף עד סוף מרץ 2022

  תאריך עדכון
  07.2021

 • מלכר

  תאריך עדכון
  10.2002

 • אישור סעיף 46 עד סוף 2024

  תאריך עדכון
  25.01.2022

 • תעודת מידות לניהול אפקטיבי הרצב

  תאריך עדכון
  16/01-20

 • תעודה לרישום העמותה

  03/01/2020