• חשבון בנק העמותה

  תאריך עדכון
  01.2021

 • אישור ניהול תקין עד 31/12/2021

  תאריך עדכון
  26.01.21

 • אישור ניהול ספרים ונכוי מס במקור תקף עד מרץ 2021

  תאריך עדכון
  03.2019

 • מלכר

  תאריך עדכון
  10.2002

 • דוח כספי 2018 חתום

  תאריך עדכון
  16/01/20

 • אישור סעיף 46 עד סוף 2021

  תאריך עדכון
  7.2018

 • דוח כספי 2019

  תאריך עדכון
  22/02-21

 • תעודת מידות לניהול אפקטיבי הרצב

  תאריך עדכון
  16/01-20

 • תעודה לרישום העמותה

  03/01/2020