• אישור ניהול תקין 2020-2021

  תאריך עדכון
  12.2019

 • אישור ניהול ספרים ונכוי מס במקור תקף עד מרץ 2021

  תאריך עדכון
  03.2019

 • מלכר

  תאריך עדכון
  10.2002

 • דוח כספי 2018 חתום

  תאריך עדכון
  16/01/20

 • אישור סעיף 46 עד סוף 2021

  תאריך עדכון
  7.2018

 • פרוטוקול אסיפה כללית 2018

  תאריך עדכון
  16/01-20

 • תעודת מידות לניהול אפקטיבי הרצב

  תאריך עדכון
  16/01-20