• אישור ניהול חשבון-אפי

  תאריך עדכון
  07.09.2023

 • אישור ניהול תקין 2024

  תאריך עדכון
  07.09.2023

 • אישור על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים-אפי אספרגר

  תאריך עדכון
  07.09.2023

 • תקנון העמותה

  תאריך עדכון
  07.09.2023

 • אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46-אפי

  תאריך עדכון
  07.09.2023

 • תעודת מידות לניהול אפקטיבי הרצב

  תאריך עדכון
  16/01-20

 • תעודה לרישום העמותה

  07/09/2023